Miljø & sikkerhet

Miljø er noe som opptar mange, også oss. Det er om å gjøre å være miljøvennlig i alle ledd. Produksjon, transport og i forbindelse med resirkulering av emballasje. For det sist nevnte er vi avhengig av at våre kunder følger en god og miljøvennlig praksis.

Serifiseringer

 

FSSC 22000
En ny sertifiseringsordning for trygg mat basert på den internasjonalt anerkjente standarden ISO 22000, ISO 22002-1:2009 (eller ekvivalenten PAS 220) og ISO/TS 22003. Den er spesielt rettet mot videreforedling av næringsmidler og tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI).

iso9001-2ISO 9001
Fastsetter krav til kvalitetsstyringssystemet i en organisasjon, ikke nødvendigvis i henhold til egne produktspesifikasjoner. Målet med ISO 9001 er å gi deg tillit til at leverandøren kan levere konsekvent og gjentagende, varer og tjenester i henhold til det du har angitt.

haccpHACCP
Et styringsverktøy for mattrygghet, som er basert på å analysere de ulike stadiene av matproduksjon, analysere potensielle farer for helsen til forbrukere, bestemme forebyggende tiltak for å kontrollere disse farene gjennom kritiske kontrollpunkter.

 

Økologisk produksjon
Økologisk behandling i henhold til brasiliansk, europeisk, USDA og japanske standarder som garanterer at forbrukeren får et produkt uten kjemisk forurensning, med respekt for miljøet og arbeiderne.

 

 

FairtradeFairtrade
Søker å etablere midler og muligheter til å forbedre levekår og arbeidsvilkår for bønder, spesielt små vanskeligstilte produsenter. Utfordringen er at kvalitet får mindre fokus og at brasilianske kaffebønder helst ser at de slipper å selge med Fairtrade, fordi de taper penger på det.

rainforestRainforest Alliance
Sertifisering tilbyr plantasjer (gårder) en måte å skille sine produkter fra andre, som sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

 

kosher2Kosher
Bekrefter at produktene produseres av selskapet i samsvar med spesifikke standarder som regulerer ortodoks jødisk kosthold.

halal

Halal
Bekrefter at produktene produseres i samsvar med kravene i islamske regler, blant annet forbud mot ulovlig bruk av ingredienser som alkohol, svinekjøtt og avledede kjemikalier, farlig for mennesker og forbudt ved dom nasjonalt og internasjonalt. F.eks. GMO produkt (genmodifisert).

 

Godkjenning i Norge

 

NO_flaggIK-Mat
Alle importører og produsenter av næringsmidler er i Norge pålagt registrering hos Mattilsynet, som krever at de registrerte har utarbeidet internkontroll for mat og næringsmidler.

 

Selvpålagte initiativ og tiltak

For å forurense mindre har vi valgt å innføre en praksis der alle varer fraktes med båt til Norge. Så nær destinasjonen som mulig. Det koster litt mer, men vi mener det er riktig å bidra til bedre luft for våre kunder.

Bil og biltrafikk er et omdiskutert tema i Norge. Med samme hensyn som utgangspunkt, mindre forurensning, har vi valgt den mest hensiktsmessige løsningen for oss, når det kom til valg av firmabiler. Vi har valgt vår lokale Volvo forhandler som samarbeidspartner og Volvo V60 Twin Engine (hybrid) er vårt valg. Vårt gjennomsnittlige forbruk av fossilt drivstoff ligger litt under fabrikkens oppgitte tall på 0,18 l/10 km. Vårt utslipp av CO2 er da ned mot 45 g/km.

VolvoV60TwinEngine

 

Frysetørret kaffe

Frysetørret kaffe i mange forskjellige blandinger og spennende smaker.

Classic instant

Klassisk pulverkaffe foretrekkes av de som ønsker en sterkere, fyldigere kaffe.

Iskaffe Shake

Iskaffe. Når som helst og hvor som helst!

Industrikaffe

For den som kjøper i store volum leverer vi i 25 kg, 30 kg kartong og større.

Olje & ekstrakt

For mat, bakverk, drops og konfekt. For næringsmiddelindustrien.

Profilering

Kaffedrikker ferdig blandet som profileringsartikkel med ditt firmas logo.